Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1748. Od svého vzniku až do roku 1990 byly Kukle vždy částí obce Mikuleč, od níž se odtrhly 1. září 1990. Samostatné katastrální území bylo vymezeno až s osamostatněním obce.

Celá zástavba obce jakož i téměř celé její katastrální území leží v Čechách, ale nezastavěná okrajová jižní část katastru náležela před 7. červencem 2011 k moravskému katastrálnímu území Javorník u Svitav. Poté vstoupila v platnost komplexní pozemková úprava, při které byla z Javorníku do Kuklí překatastrována autobusová zastávka, o jejíž parcelu obec Kukle projevila zájem.

Historický vývoj názvu

 • Kukele, Kuklyk (česky) (Müllerova mapa Čech, 1720)
 • Kukele (I. vojenské mapování – josefské, 1764–1768, 1780–1783)
 • Kukele (II. vojenské mapování, 1836–1852)
 • Kukele (General – Karte des Königreiches Böhmen, 1862)
 • Kukele (Wand-Karte des Politischen Bezirkes Mährisch-Trübau, 1882)

Pamětihodnosti a zajímavosti

 • železný kříž na kamenném podstavci s postavou Krista vlevo u silnice Svitavy–Litomyšl
 • na okraji obce u autobusové zastávky hraniční kámen Moravy a Čech s datem 2008, informační tabule o obci s fotografiemi a mapou
 • podél jižní hranice obce se nachází celá řada původních kamenů, označujících zemskou hranici Čech a Moravy, nebo repliky původních, zničených hraničních kamenů.
 • obcí prochází Evropské rozvodí Černého a Severního moře
 • naučná stezka Českomoravské pomezí – informační tabule o vojenské srážce rakouských a pruských vojsk r. 1866 v blízkosti obce
 • obcí prochází zelená turistická značka ze zastávky ve Vendolí, končící U pramenů Svitavy

(Zdroj: Wikipedie)